Primární pediatrická péče

Primární pediatrie se dělí na preventivní  a kurativní (léčebnou) péči. Preventivní péče je důležitá zejména pro včasně odhalení některých onemocnění a jejich dispenzarizaci (sledování) na příslušných specializovaných pracovištích. Kurativní péče se zabývá léčbou běžných onemocnění. Jako příklad primární prevence můžeme uvést očkování, či pravidelné preventivní prohlídky dětí a adolescentů.

Specializovaná ambulantní péče

Zahrnuje obory dětské medicíny jako kardiologie, gastroenterologie, nefrologie, neurologie, alergologie, endokrinologie, pneumologie, rehabilitace, psychiatrie a další.

Specialisté v těchto oborech diagnostikují onemocnění srdce, zažívacího traktu, nervové soustavy a jiná, která jsou typická pro dětský věk.

Nemocniční (lůžková) péče

V lůžkových zařízeních se diagnostikují a léčí onemocnění, která nelze řešit ambulantně. Vysoce specializovaná pracoviště s možností široké diagnostiky fungují většinou při fakultních nemocnicích.

Lékařská péče o děti je v České republice na velmi vysoké úrovni a je uznávána širokou veřejností v Evropě i ve světě.

Dětská pneumologie

Dětská pneumologie léčí dětské respirační a alergické nemoci, které značí problémy s plícemi, nebo průduškami.

Dětská pneumologie řeší hlavně obstrukční nemoci (průduškové astma), akutní a chronická zánětlivá onemocnění průdušek a plic, či vrozené vady respiračního traktu.

Samozřejmostí je léčba v moderních nemocnicích a se špičkovým vybavením

Dětská neurologie

Dětská neurologie léčí celé spektrum neurologických onemocnění dětí. Česká republika má v oblasti neurologie vynikající renomé v Evropě i ve světě. Naši lékaři jsou nejlepšími odborníky s mnohaletou praxí.

Dětská neurologie řeší nejčastěji problémy charakteru bolestí hlavy, dále kolapsové stavy,  záchvatová onemocnění - epilepsie, úrazy centrální i periferní nervové soustavy, poruchy psychomotorického vývoje, neuroonkologická onemocnění a další.

Dětská alergologie

Dětská alergologie se zabývá léčbou alergologicko-imunologickými a respiračními problémy.

Dětská alergologie obnáší diagnostiku (laboratorní vyšetření, alergologické kožní testy, spirometrii a jiná nezbytná konziliární vyšetření) a následnou péči – například lázeňskou.

Svěřte své dítě do rukou nejlepších českých odborníků. 

Dětská gastroenterologie

Dětská gastroenterologie se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou onemocnění trávicího ústrojí a  jater. Díky špičkovému vybavení jsou čeští lékaři schopni pomoci i nejmenším kojencům. 

Gastroenterologická onemocnění zahrnují širokou škálu nemocí. Jedná se především o zánětlivá, infekční, metabolická, vývojová, autoimunitní a nádorová onemocnění trávicího traktu. Vývojové abnormality trávicí trubice (například tzv. atrézie) jsou závažnými onemocněními dětí, často vyžadující rychlou operační léčbu.

V oblasti dětské gastroenterologie spolupracujeme s nejlepšími odborníky v České republice. Kdykoliv jsme připraveni vám a vašim dětem pomoci.