IVF – mimotělní oplodnění

IVF - in vitro fertilizace, je komplexní proces, při kterém se využívají přímo zárodečné buňky (vajíčka a spermie). S buňkami se v tomto případě pracuje vždy mimo ženský organismus, proto mimotělní oplodnění.

Celý postup má několik fází. V první fázi je důležitá hormonální příprava, jejímž cílem je dozrání většího počtu vajíček. Poté nastává fáze druhá, což je odebrání vajíček z ženských vaječníků do speciálního kultivačního media, kam se přenesou též mužské spermie. Třetí fáze je proces oplodnění, kdy dochází ke kultivaci. V této chvíli již celý proces probíhá přirozeně a bez zásahu zvenčí. Oplodněná vajíčka (embrya) jsou pak vrácena zpět do dělohy ženy.

IVF - darování oocytů

Metoda dárcovství vajíčka – oocytu, se považuje za velmi úspěšnou i u žen, u kterých byla diagnostikována beznadějná sterilita.

Dárcovství vajíčka je vhodné pro ty ženy, které mají problémy se správným vývojem vlastních vajíček, či pro ženy s genetickými problémy, u nichž hrozí riziko, že by tyto poruchy mohly přenést na své děti.

Dárkyně vajíček jsou ženy, které buď samy podstupují proces IVF (jelikož mají velké množství vlastních vajíček), nebo ženy podstupují stimulaci výhradně za účelem darování. Embrya pocházející z vajíček je možné přenášet čerství i zmrazená, tzv. kryokonzervovaná.

Úspěšnost léčby se pohybuje okolo 55 až 60 procenty. V České republice se léčbou neplodnosti zabývají specialisté s dlouholetou praxí.

Darování spermií

Co se týče dárcovství spermií, klinika neplodnosti má vlastní sperma banku. Zde se uchovávají zmrazené vzorky výhradně přísně testovaných, dobrovolných, anonymních a zdravých dárců.