Medical Check-up (program komplexního vyšetření)

Spolupráce s předními lékařskými pracovišti a odborníky v České republice nám umožnila vytvořit zcela nový produkt vhodný pro většinu našich klientů. Medical Check-up je komplexní program složený ze třech hlavních části, které ale mohou být pozměněny dle potřeb konkrétního klienta.

Klient absolvuje proces, jehož výsledkem je komplexní obraz zdravotního stavu a doporučení v případě zjištěných obtíží.

V základu program Medical Check-up obsahuje tyto odbornosti a vyšetření: 

Vyšetření v oblasti interní medicíny

  • interní a kardiologické vyšetření
  • laboratorní vyšetření kardiovaskulárních a rakovinných rizik
  • ultrazvukové vyšetření

Dignostika chronických onemocnění, alergií a imunitních onemocnení

  • komplexní imunologie
  • spirometrie
  • laboratorní vyšetření imunologických rizik a chronických infekcí

Variabilní část, ve které lze volit z:

  • neurologie
  • ortopedie
  • ORL

Po konzultaci s naším specialistou může být složení programu pozměněno nebo doplněno.

Největší výhodou programu Medical Check-up je jeho rychlé provedení. Všemi vyšetřeními klient projde během jediného odpoledne.

Pro podrobnosti, cenu a objednání se obraťte na naše Call centrum.

Kardiologie (léčba onemocnění srdce)

Máte potíže se srdcem a potřebujete kvalitní lékařské ošetření? Svěřte se do rukou nejlepších českých kardiologů. Dostane se vám jednak nejkvalitnější lékařské péče českých odborníků, navíc za daleko výhodnějších podmínek, co se týče kvality péče i finančních nákladů.

Kardiologie se zabývá diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění srdce a cév. Škála těchto onemocnění je velice široká a zahrnuje jak vrozené abnormality srdce a velkých cév (převážně v dětském věku), tak problémy získané, významně související se způsobem života, nevhodnou životosprávou a dalšími civilizačními faktory. Vysoký tlak a ischemická choroba srdeční patří mezi nejčastější kardiovaskulární onemocnění s vysokou nemocností a v případě nevhodně zvolené léčby může vést k řadě komplikací, kterým je nutno předcházet včasnou diagnostikou i volbou vhodných léčebných postupů, změnou stravovacích návyků a pohybovou aktivitou.

Mezi další onemocnění, kterými se kardiologové zabývají, patří poruchy srdečního rytmu, srdeční selhání, vady srdeční chlopně, nebo onemocnění cév (zúžení, výduť).

Důležitou oblastí je i sportovní kardiologie, zaměřená na diagnostiku závažných srdečních komplikací u sportovců, jejichž srdce je vystaveno velké zátěži. Takzvaná náhlá srdeční smrt sportovců, způsobená abnormitou srdečního svalu - tzv. dilatační kardiomyopatií, je obávanou komplikací špičkových sportovců a musí být včas diagnostikována.

V moderních centrech v České republice spolupracují týmy kardiologů s kardiochirurgy, kteří se zabývají operacemi srdce a cév. Operační léčba je indikována u náhlých, život ohrožujících stavů (výduti cév, nedokrevnosti srdce, uzávěry srdečních a mozkových cév), či plánovaně tam, kde jsou možnosti konzervativní kardiologické léčby vyčerpány.

Imunologie (léčba imunitního systému)

Máte potíže s imunitním systémem, nebo s alergiemi? V České republice máme uznávané specialisty právě na toto odvětví medicíny.

Objevuje se u vás alergie (přehnaná reakce organismu) v důsledku kontaktu s cizorodou látkou - pylem, prachem, roztoči, plísněmi, či potravinami? Trpíte sennou rýmou, astmatem, alergickými ekzémy, nebo kopřivkou?

Trápí vás chronické záněty, častá únava, bolesti svalstva, či nevysvětlitelná suchost sliznic? Svěřte se do rukou českých specialistů, kteří vám zaručí kvalitní vyšetření i následnou léčbu.

Pneumologie (léčba plicních onemocnění)

Máte problémy s plícemi a chcete se nechat vyšetřit u zahraničních odborníků? v České republice budete mít nejlepší podmínky, co se týče péče i ceny za zákrok.

Pneumologie se zabývá výzkumem, diagnózou, prevencí a léčbou plic. Mezi nejčastější onemocnění patří astma – záchvat dušnosti kvůli zúženým průduškám, často vyvolaný alergickou reakcí, nebo bronchitida - zánět průdušek, který způsobuje kašel. Pokud vykašláváte velkého množství hlenu, je možné, že trpíte právě bronchitidou. Mezi další onemocnění plic patří například emfyzém – poškození plicních sklípků kvůli kouření. Způsobuje těžkou dušnost a pacientovi velmi znepříjemňuje život.

Ať už máte jakékoliv problémy pneumologického charakteru, jsme připraveni vám pomoci.

Neurologie (léčba nervové soustavy)

Neurologie se věnuje onemocněním a poruchám nervové soustavy. V České republice máme odborníky na dětskou neurologii i dospělou neurologii.

Dětští neurologové se zabývají zejména poruchami psychomotorického vývoje dětí, epilepsiemi, nervosvalovými onemocněními (dystrofie), záněty nervové soustavy a skupinou dědičných a metabolických onemocnění mozku.

Dospělí neurologové diagnostikují a léčí cévní mozkové příhody, degenerativní onemocnění mozku (Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc), výhřezy meziobratlových plotének, onemocnění periferních nervů - neuropatie, záněty a nádory mozku, míchy a periferních nervů.

Pokud máte problémy neurologického charakteru, věřte, že Česká republika disponuje nejlepšími odborníky v tomto oboru. Samozřejmě jsou zde také specialisté v neurochirurgii. Česká medicína vám přináší profesionální léčbu, co se týče kvality poskytovaných služeb i úspor z hlediska nákladů.

Rehabilitace, fyzioterapie, lázeňství

Česká rehabilitační medicína má v celosvětovém kontextu vynikající renomé a patří k nejlepším na světě. Profesor Lewit a další vedoucí představitelé tzv. Pražské školy manuální medicíny jsou hojně citováni v prestižních odborných časopisech. 
Na nejlepších lůžkových i ambulantních pracovištích v ČR zajišťujeme rehabilitaci u poruch pohybového ústrojí včetně pooperační rehabilitace. Velmi významná je úloha rehabilitace u neplodnosti, inkontinence a v rámci poúrazových stavů.
Samozřejmostí je též zajištění lázeňské péče ve známých lázeňských destinacích (Karlovy Vary, Mariánské lázně), nebo ve specializovaných lázeňských domech (Jáchymov-pohybové ústrojí, Lázně Vráž - léčba roztroušené sklerózy).

Ortopedie (léčba pohybového aparátu)

V rámci české ortopedie vám nabízíme léčbu onemocnění pohybového ústrojí - kostí, kloubů, svalů a šlach.

Ortopedické poruchy jsou léčeny především operačně. Nejčastěji se jedná o operace kolenního kloubu, kyčelního kloubu, ramene, ruky, či nohy. Můžeme vám v této oblasti zajistit jedny z prvotřídních českých odborníků z prestižních klinik a to formou konvenčních otevřených zákroků, tak i pomocí artroskopie. Spolupracujeme též s pracovišti, která zajišťují nejmodernější metody nitrokloubní aplikace kmenových buněk a krevní plasmy, nebo léčbu rázovou vlnou (extracorporeal shockwave therapy).

 

Ceny nejžádanějších zákroků

ORL (léčba ušních, nosních a krčních chorob)

Otorhinolaryngologie (zkrácení ORL) se specializuje hlavně na diagnózu a léčbu ušních, nosních a krčních onemocnění, věnuje se ale také problémům s bolestmi hlavy a krku.

Obor ORL nejčastěji léčí záněty v oblasti dutiny ústní, onemocnění v oblasti krku a nosu, záněty mandlí, záněty vedlejších obličejových dutin a záněty středouší. Ty patří k těm lehčím formám. Náročnější léčbu vyžadují poruchy sluchu, některé formy zánětů, či onemocnění hlasivkového aparátu.

Chirurgický zákrok často vyžadují onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek. K běžnějším zákrokům patří například punkce vedlejších nosních dutin.

Obor ORL je dílčím způsobem spjatý i s dalšími chirurgickými obory. Týká se to například operací struktur uložených v krku, operací obličeje, ale i operací hypofýzy (podvěsku mozkového), jelikož přístup k ní je nejčastěji veden přes dutinu nosní. Vyšetření na ORL nejsou příjemná, v rukou odborníka se ale pacienti nemusí ničeho obávat. V této oblast disponujeme řadou specialistů, kteří jsou vám připraveni pomoci s jakýmikoliv potížemi.

Pediatrie

Pediatrie se zabývá léčbou a péčí o zdraví kojenců, dětí a mladistvých. V případě zdravotnictví v České republice se horní hranice počítá zpravidla do ukončených 18 let.

Česká republika má jednu z nejnižších novorozeneckých úmrtností (1,5 promile) v Evropě i ve světě.

Vzhledem k tomu, že se tělo kojenců, novorozeňat a dětí fyziologicky podstatně liší od dospělých, je samozřejmě odlišná i léčba. Dětství je období nejvýraznějšího růstu, vývoje a dozrávání orgánů lidského těla. 

Ke správnému rozpoznání normálních odlišností od těch patologických, je důležitá dlouholetá praxe lékaře. Nechte vaše dítě ošetřit u nejlepších českých specialistů, u kterých se můžete spolehnout na tu nejlepší péči. 

Předporodní péče

Pediatrie zahrnuje i prenatální (předporodní) péči, která řeší včasnou diagnostiku poruch plodu pomocí odběrů krve a sonografie - tzv. integrovaný screening. V indikovaných případech může být nutný odběr plodové vody, neboli amniocentéza. Díky tomu je možné získat detailní informace o vývoji plodu. Vyšetření probíhá v ambulantních a lůžkových gynekologicko - porodnických zařízeních, porody nejčastěji v porodnicích, následná péče pak na neonatologických pracovištích. Poté se o novorozence stará praktický pediatr.

Před propuštěním novorozence z porodnice se provádí kromě jiného screening (vyhledávání nemocí v jejich časných stadiích) některých chorob. Jeho cílem je včas získat diagnostiku závažných či dědičných onemocnění, jakými jsou například fenylketonurie, cystická fibróza a další.

Endokrinologie (léčba žláz s vnitřní sekrecí)

Endokrinologie řeší léčbu žláz s vnitřní sekrecí. Jedná se zejména o nadledviny, pohlavní žlázy, hypofýzu (podvěsek mozkový), štítnou žlázu, příštítná tělíska a slinivku břišní.

Mezi nejčastější endokrinologické choroby patří cukrovka (diabetes mellitus), poruchy funkce štítné žlázy a příštitných tělísek.

Žlázy s vnitřní sekrecí zásadně ovlivňují děje v lidském organismu. Endokrinní systém souvisí ale i s dalšími systémy – zejména nervovým a imunitním. Pokud žlázy nepracují správně, tvoří tedy buď to málo, nebo naopak moc hormonů, dochází k poruchám jejich funkce a tím ke zdravotním problémům.

V oboru endokrinologie mají lékaři, se kterými spolupracujeme dlouholeté zkušenosti. Na jejich profesionalitu se můžete spolehnout.