Oční operace

Laserové oční operace pomohly již 22 milionům lidí na celém světě. Ve vyspělých zemích, kam samozřejmě patří také Česká republika, nejlepší oční chirurgové rutinně odstraňují nejčastější refrakční vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatism). 

Czech Medical Tours vám nabízí možnost podstoupit operaci očí na jedné z nejlepších očních klinik v Evropě. Její chirurgové úspěšně vedli více než 140 tisíc očních operací. 

Díky týmu specialistů, kteří dokáží léčit všechny druhy problémů se zrakem, jako jediná oční klinika ve střední Evropě nabízí komplexní oftalmologickou péči.

Bariatrie (chirurgické řešení obezity)

Podle indexu BMI klienta nabízíme čtyři možnosti bariatrické chirurgie - Laparoskopickou bandáž žaludku, Tubulizaci žaludku, Plikaci žaludku a zákrok metodou BIB.

Laparoskopická bandáž žaludku

Gastrická bandáž, neboli bandáž žaludku, se provádí v celkové anestezii na operačním sále. Operace nevyžaduje odstranění části břišní dutiny, ani otevření trávicího traktu.

Zákrok spočívá v přiškrcení horní části žaludku, takzvané bandáži, čímž dochází k tomu, že pacient již po pár soustech cítí sytost. Samozřejmě operace nijak neovlivňuje chuť k jídlu, úspěch je dán tím, že se potlačí pocit hladu.

Výsledný váhový úbytek se pohybuje okolo 2 - 10 kilogramů za měsíc, za rok pak představuje více než 20 kg. Redukce váhy je u bandážovaných pacientů spojena s pocitem spokojenosti, což souvisí i se zlepšením kvality jejich života.

Sleeve resekce žaludku (tubulizace žaludku)

U tubulizace žaludku se chirurgicky odstraní velká část žaludku, cca 75 procent. Tím se sníží jednak celková kapacita žaludku, jednak dochází také k utlumení pocitu hladu. Pacient hubne rychleji, než je tomu v případě bandáže žaludku.

Chirurgický zákrok se řeší laparoskopicky a není reverzibilní (je trvalý). Tento postup je vhodný pro pacienty s BMI nad hodnotou 40.

Laparoskopický gastric wrap (plikace žaludku)

Při plikaci žaludku se žaludek neodstraňuje, jenom se jeho stěna, tzv. velká křivina žaludku, zanořuje a podélně se přešívá stehy, dochází tak ke zmenšení objemu žaludku pro potravu a pacient má dříve pocit nasycení nežli před zákrokem.

Operace se provádí v celkové anestezii laparoskopicky na operačním sále. Zákrok netrvá déle než dvě hodiny, riziko komplikací je minimální, jelikož v organismu nezůstává žádný cizorodý implantát a není nijak zasažena ani žaludeční stěna. 
Úbytek váhy je přibližně 50 procent přebytku tělesné hmotnosti v prvním roce a až 63 procent do konce druhého roku.

Intragastric balloon (BIB systém)

Metoda BIB je zákrok, při kterém se do žaludku voperuje silikonový balónek naplněný asi 500 ml fyziologického roztoku. Tím dochází ke zmenšení žaludečního prostoru a pacient tak přijímá menší porce jídla.

Metoda BIB pomáhá ke zlepšení stravovacích návyků a k dodržování redukční diety. Balónek může být ponechán v žaludku na maximálně 6 měsíců. Hmotnostní úbytek se pohybuje mezi 10 až 20 kilogramy.

Plastická chirurgie

Nejen vnitřní ale i vnější krása zvyšuje kvalitu lidského života. Nabízíme kompletní zákroky plastické chirurgie.

 • Face lift
 • Face reconstruction
 • Face correction
 • Blepharoplasty - Eyelid correction
 • Rhinoplasty
 • Lip enlargement or reduction
 • Otoplasty – Ear correction
 • Chin, Cheek and neck correction
 • Augmentation – breast enlargement
 • Breast modulation
 • Gynacomasty – breast reduction
 • Areola Reduction
 • Inverted Nipple
 • Abdominoplasty – Tummy Tuck
 • Body correction (inner thights, inner arms)
 • Liposuction
 • Labioplastic