2. Ortopedie

42-letý manažer, aktivní sportovec, bez dalších nemocí, při rekreačním fotbalovém utkání došlo k úrazu kolenního kloubu s otokem a výpotkem, opakovaně punkce kolene, na RTG v zemi původu bez úrazových změn skeletu a bez známek poškození chrupavky, při klinickém vyšetření známky nestability kolene svědčící pro poškození křížových vazů a možná menisku. Nasazena ortéza. Pacient se obrací na Czech Medical Tours s žádostí o urychlené artroskopické řešení. Již v den příjezdu zajištěna MRI kolennního kloubu s nálezem ruptury předního křížového vazu a částečné natržení menisku,3.den pobytu v ČR operace v artroskopickém centru, provedena plastika křížového vazu a částečné odstranění menisku, normální pooperační průběh, 7.den odlétá po kontrole ortopedem s doporučením rehabilitační péče, kterou pacient preferuje zajistit v místě bydliště.

 1. RTG kolenního kloubu
 2. MRI kolenního kloubu
 3. Vstupní vyšetření ortopedem – operatérem
 4. Interní předoperační vyšetření, EKG
 5. Laboratoř
 6. Artroskopický výkon – plastika vazu, meniskektomie
 7. Hospitalizace 2 dny
 8. Celková anestezie
 9. Výstupní kontrola operatérem, doporučení, medikace

3. Neurologie

Žena 33 let, aktivní, bezdětná, několik let trpí na bolesti hlavy migrenosního typu, vázané na menstruační cyklus, v poslední době bolesti zhoršeny. Dosud nevyšetřována, užívá hormonální antikoncepci, v rodinnné anamnéze (u matky) hluboká žilní trombóza. 

 1. Vstupní neurologické vyšetření
 2. Laboratorní vyšetření, koagulace, základní imunologicky rozbor, screening štítná žláza, screening trombofilních stavů
 3. MRI mozku + MRA extrakraniální a intrakraniální
 4. Kontrolní neurologické vyšetření, doporučení

4. Neurologie + Rehabilitace

Pacient s bolestmi zad s vystřelováním do dolní končetiny, dlouhodobě v péči ambulance v místě původu, provedeny RTG, obstřiky, manipulace bez efektu. Specialisty CZMT provedeno vstupní vyšetření s vyloučením "red flags" včetně laboratorních testů (+onkomarkery), RTG snímky páteře. Provedena NMR páteře hernie disku L5/S1. Řešeno konzervativně kaudálním epidurálním blokem s 90 procentní úlevou, návazná rehabilitace 7 dní intenzivně na lůžku s fyzioterapeutem, který pacienta dále instruuje a vytváří individuální cvičební plán. Bez bolestí pacient opouští ČR ve zcela uspokojivém stavu.

 1. Vyšetření neurolog/algeziolog vstupní
 2. Základní laboratoř, tumor markery
 3. RTG
 4. MRI bederní páteře
 5. Kaudální epidurální blok sonograficky naváděný
 6. 7 dnů návazné intenzivní rehabilitace s fyzioterapeutem v hotelu/ na RHB lůžku 

5. Kardiologie

Muž 52 let, vrcholový manažer, recidivující bolesti na hrudi , po sportu mírná dušnost, v zemi původu opakovaně vyšetřen na Emergency - EKG bez známek ischemie, RTG hrudníku bylo v normě, při vyšetření primozáchyt hypertenze, která korigována léky (ACE inhibitor). Pacient se obraci na CMT o radu, vyšetřen specialistou v oboru kardiologie, na 12 svodém EKG bez patologie, po zátěžovém testu nález abnormality v oblasti zadní stěny myokardu. Byla provedena selektivní koronarografie s nálezem zúžení věnčité tepny, proveden stenting. Po implantaci stentu bez obtíži, bez dušnosti.

 1. Vyšetření kardiologem vstupní
 2. Laboratoř, kardiomarkery, koagulace včetně trombofilních mutací, lipidogram
 3. Zátěžové vyšetření bicyklovou ergometrií včetně stanoveni anaerobního prahu
 4. Echokardiografie
 5. 3 denní hospitalizace, z toho 24 hodin na JIP
 6. Selektivní koronarografie  nutno doplnit
 7. Materiál – stent
 8. Výstupní vyšetření kardiologem 

6. Rehabilitace + aplikace kmenových buněk

Muž 21 let, v 19 letech úraz hrudní páteře při skoku do vody s nekompletní lézí míchy v segmentu Th10, řešeno operačně dekompresi a stabilizaci, na kontrolní MRI po operaci mícha bez komprese, v oblasti míchy známky myelopatie s rozsirenim centrálního misniho kanálu. Klinicky těžká spastická paraparéza na dolních končetinách, na invalidním vozíku, lehká porucha citlivosti od pupku distálně a na dolních končetinách, porucha sfinkteru. 

Na Czech Medical Tours se obrací se žadostí o aplikaci kmenových buněk. Zajištěno konziliárním vyšetření neurologem, neurochirurgem, rehabilitačním lékařem, fyzio- a ergoterapeutem, 2.den provedena intrathekální aplikace kmenových buněk bez komplikaci, od 5 dne pobytu intenzivní rehabilitační pece na RHB klinice pod neurologickým dohledem, urologické a urodynamické vyšetření, propouštěn po 6 týdnech se schopnosti chůze v opore fyzioterapeuta a samostatně o 2 francouzských holích s dalším návrhem pece a rehabilitace v miste bydliště.

 1. Vstupní vyšetření konziliární 5 odbornosti
 2. Laboratorní vyšetření
 3. Implantace autologních kmenových buněk
 4. Rehabilitační pobyt 6 týdnů na RHB klinice intenzivní fyzioterapii, cvičením v bazénu, dynamometrická vyšetření, ergoterapie,psychoterapie, nácvik běžných denních aktivit
 5. Výstupní konziliární vyšetření s doporučením další péče v místě bydliště 

7. Imunologie

Muž, 37 let, manažer, sportovec, s únavovým syndromem 5 měsíců trvajícím, anamnéza jinak negativní. Nález začal akutní dlouhotrvající bronchitidou, po 4 týdnech ústup dýchacích obtíží, rozvoj únavového syndromu, teplota 37 - 37.5 C. Laboratorní vyš. – chronický zánět chlamydia pneumoniae . Terapie dvojkombinace ATB, opakované aplikace imunoglobulinů. Po týdnech léčby aktivita chlamydií ustoupila, pacient bez obtíží.

 1. Vyšetření imunologem – vstupní
 2. Laboratorní vyšetření
 3. Aplikace s.c. imunoglobulinů 2x
 4. Aplikace antibiotik
 5. vyšetření imunologem – kontrola 

8. Imunologie

Žena 25 let, vrcholová sportovkyně, 3x v krátkém úseku angína, vždy ATB, následoval ztráta výkonnosti, únava, stěhovavé bolesti kloubů. Stav trval 4 měsíce (plně trénovala). V laboratoři nalezena vysoká aktivita EB viru - viru mononukleózy (EBV). Terapeuticky, imunoterapie, klidový režim 3 týdny, jaterní dieta a podpora jaterních funkcí, za 8 týdnů laboratoř již s minimální aktivitou EBV, pacientka schopna podávat výborné sportovní výkony.

 1. Vyšetření imunologem vstupní
 2. Laboratorní vyšetření
 3. Imunoterapie
 4. Jaterní podpora
 5. Vyšetření imunologem kontrolní 

9. Imunologie + Pediatrie

Pacient dítě dívka 5,5 let, dlouhodobě hůře prospívá, hmotnost 14 kg, méně roste, občas objemné zapáchající stolice, rodinná anamnéza neg. Jiné infekty minimálně. provedeno imunologické a alergologické vyšetření, zjištěna intolerance lepku (celiakie) a částečná intolerance bílkoviny kravského mléka. Po zavedení striktní diety dítě prospívá a roste normálně.

 1. Vstupní vyšetření imunologem
 2. Laboratorní vyšetření
 3. Vyšetření imunologem kontrolní 

10. Imunologie + ORL

Pacient dítě chlapec, 7 let, po nástupu do školy opakované respirační infekty, během roku 8 infektů, z toho 4x ATB, vyšetření kompletní imunologie, streptokokových protilátek a ORL prokázalo mírné snížení buněčné a protilátkové imunity, pozitivní protilátky ASLO a zvětšení nosní mandle stupeň 3. terapie: adenotomie, imunomodulace přes zimní měsíce, pacient již 2 roky s minimální nemocností.

 1. Vstupní vyšetření imunologem
 2. Laboratorní vyšetření
 3. Vyšetření lékařem ORL
 4. Rhinoskopie
 5. Adenotomie – odstranění nosní mandle 
 6. Imunomodulace
 7. Vyšetření imunologem kontrola